procurador arenys
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
facebook twitter

16.06.2011: LLei 3/2011, del 8 de juny, de modiicació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació

LLEI

Preàmbul

El sistema de finançament vigent, i concretament el règim de cessió de tributs, determina que l’Estat é el titular de l’impost que grava les successions, i consegüntment no permet a les comunitats autòomes suprimir-lo o derogar-lo, si béels atorga àplies competècies normatives.

En aquest marc competencial, la Generalitat pot introduir modificacions en els elements de quantificaciódel tribut –stabliment de reduccions de la base imposable, fixacióde la tarifa i dels coeficients multiplicadors i aprovacióde bonificacions i deduccions de la quota– de manera que, sense suprimir l’impost, pot aprovar determinades normes que beneficiï especialment els contribuents que rebin herècies dels familiars mé propers: així reduint sensiblement el cost fiscal d’aquestes transmissions, es garanteix que, en cas de mort, el patrimoni aplegat al llarg d’una vida es pugui mantenir en l’entorn familiar.En els darrers temps, una gran part de la ciutadania ha posat en qüstióla regulacióaplicable a Catalunya de l’impost que grava les successions, en virtut de la qual encarase sotmeten determinades herècies a un gravamen forç important, per tal com es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans de Catalunya estiguin sotmesos a un tribut que en altres territoris ha estat reduï de manera substancial quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars mé propers.

La present llei, doncs, modifica dos punts de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulacióde l’impost sobre successions i donacions: d’una banda, crea una bonificaciódel 99% de la quota de l’impost de successions per a les transmissions a favor del còjuge, dels descendents o dels ascendents –é a dir, a favor dels contribuents dels grups de parentiu I i II– i tambéper a les quantitats que aquests contribuents percebin com a beneficiaris d’assegurances de vida; d’altra banda, pel que fa a les reduccions aplicables a la base imposable, avanç a l’1 de gener de 2011 la tercera i darrera fase de l’entrada en vigor gradual dels imports de la reduccióper parentiu i de la reducció addicional.Descargar Documento relacionado

 
C/ Josep Maria Miquel i Vergés nº 2 bis, 1-1. 08350 Arenys de Mar | Tel. 93 792 06 61 | Fax 93 792 05 73 | | legal