procurador arenys
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
facebook twitter

funciones del procurador

El Procurador és el representant processal.

Qué fan els procuradors?

- Seguir el procés, controlar tots els tràmits judicials i tenir informats al client i l’advocat.
- Responsabilitzar-se de tots els tràmits: rebre i signar els emplaçaments, citacions, notificacions, estar present a totes les diligències i actes del procediment. Tot aixó en representació i en nom del client.
- Transmetre a l’advocat tota la documentació i instruccions rebudes dels tribunals.
- Abonar les despeses que es generin a instància dels clients i donar compte documentada als mateixos.

La relació entre el Tribunal i el litigant es produeix a través del Procurador.

A què està obligat el procurador?

- A col.laborar amb els òrgans jurisdiccionals de l’Administració de Justícia.
- A vetllar pels interessos dels seus representats.
- A tenir residència en el territori de la seva demarcació judicial.
- A representar a aquells litigants sense recursos econòmics en els casos que preveu la llei.

Com contactar amb el procurador?

- En el Col.legi corresponent, prèvia petició i selecció pel litigant.
- Per recomanació de l’advocat director del procediment.
- Pel Torn d’Ofici segons requeriment del jutjat corresponent.

Un poder notarial o designa atorgada davant el Secretari Judicial permet al client ser representat pel procurador.

Per exercir de procurador cal:

- Ser Llicenciat en dret.
- Fer-se a mans el títol de procurador atorgat pel Ministeri de Justícia.
- Col.legiar-se allà on es vulgui exercir.
- Pagar la fiança prevista en els estatuts.
- Jurar o prometre davant de l’òrgan que correspongui.

Organització professional:

- Els col.legis fiscalitzen i vetllen per la professió. És obligatori la inscripció dels procuradors a un Col.legi.
- Els Col.legis es regeixen per una Junta de Govern presidida per un Degà i escollida democraticament.
- L’organisme suprem de coordinació dels Col.legis és el Consejo General, que juntament amb l’Assamblea de Degans, són els òrgans decisoris i rectors dels Procuradors a Espanya.


 
C/ Josep Maria Miquel i Vergés nº 2 bis, 1-1. 08350 Arenys de Mar | Tel. 93 792 06 61 | Fax 93 792 05 73 | | legal